Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opieką Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Musimy też oczywiście zapracować na swoje utrzymanie.

Wspólnota

Wspólnota zakonna jest dla nas jednocześnie rodziną, lokalnym Kościołem, środowiskiem pracy, środowiskiem wychowawczym i środowiskiem wypoczynku. Wynika to w pierwszym rzędzie z faktu, że mieszkamy, modlimy się, pracujemy i odpoczywamy w tej samej grupie.
Wspólnota jest jak rodzina także dlatego, że tak jak w normalnej rodzinie, znamy się wzajemnie bardzo dobrze, od wszystkich stron, tych gorszych i tych lepszych, a to daje swoiste poczucie bezpieczeństwa: nie musimy udawać, bo nas i tak znają, ani nie musimy troszczyć się o akceptację. Jesteśmy akceptowane z tej po prostu przyczyny, że Bóg nas tu razem powołał i umieścił. I mamy obowiązek starać się akceptować inne siostry, także te, których do jakiegoś klubu byśmy nie wybrały. Wszystkie na równi otrzymałyśmy życie i powołanie z miłości Boga i to jest podstawa naszego życia wspólnego.
A wreszcie, jesteśmy tu po to, by Ewangelię wziąć poważnie; a w Ewangelii mowa jest wyraźnie o dwóch przykazaniach miłości, mianowicie miłości Boga i bliźniego. W dodatku pouczono nas wyraźnie, że miłość do Boga musi się wyrażać w miłości bliźniego; i że zwłaszcza nie może być prawdziwej pobożności, modlitwy, zbawienia – bez wzajemnego przebaczenia win. Wspólnota zakonna jest więc dla nas także wspólnotą przebaczenia, a jako taka – warunkiem zbawienia.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.