Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opieką Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Musimy też oczywiście zapracować na swoje utrzymanie.

Reguła św. Benedykta

Nasza reguła powstała czternaście wieków temu, a jest sumą doświadczeń kilku poprzednich stuleci. Czy tekst tak stary może mieć coś do powiedzenia tzw. „dzisiejszemu człowiekowi”? NIE, jeśli wierzy on, że to komputery i komórki czynią go człowiekiem. TAK, jeśli wie, że człowiekiem czyni go jego stosunek do Boga i ludzi – i że ludzka natura i ludzkie problemy moralne trwają niezmienione przez wszystkie wieki. Zresztą, spójrzmy prawdzie w oczy: Ewangelia jest jeszcze starsza…
Nasza reguła jest właśnie komentarzem do Ewangelii: uczy nas, jak zachowywać ją w życiu wspólnym i oddanym Bogu. Epoki mijają i różne drobne szczegóły zmieniają się; na przykład inny mamy dzisiaj system mierzenia czasu w ciągu doby, niż był w użyciu w starożytności i wczesnym średniowieczu. Ale trwa ludzka tęsknota do Boga i trwa szukanie Go w odpowiedzi na Jego wezwanie. Elementy, sposoby tego szukania zostały dawno przetestowane, toteż płyniemy w bezpiecznym nurcie doświadczenia dziesiątków pokoleń.
Nasza reguła jest regułą monastyczną, to znaczy ustawiającą sposób życia w klasztorze mniszym, kontemplacyjnym. Kładzie nacisk na wyciszenie, miłość siostrzaną, pracę nad zachowaniem w sobie i wokół siebie pokoju, nad stawaniem przed Bogiem w prawdzie (pokora). Żąda ofiarności i ładu, każe iść na całego; i zakłada, że wiemy, że Bóg nam wystarczy; i zakłada, że całe nasze życie ofiarowane jest Jego chwale, a my same nic droższego nie mamy nad Chrystusa.
Otóż taką postawę można sobie z góry założyć jako cel, ale nie można jej faktycznie zrealizować bez długiej i żmudnej nauki. Dlatego nasza reguła nazywa klasztor „szkołą służby Pańskiej”; szkołą dopiero… a my same nie jesteśmy gromadą świętych, ale wspólnotą słabych ludzi, wdzięcznych Bogu, że mimo tej słabości mogą tu żyć dla Niego: sługi nieużyteczne, ale bardzo szczęśliwe, że służyć mogą.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.