Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opieką Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Musimy też oczywiście zapracować na swoje utrzymanie.

Medalik św. Benedykta

Wiele zakonów ma właściwe sobie medaliki. Nasz, zwany „krzyżem św. ojca Benedykta”, jest okrągły i ma rysunek krzyża, otoczonego literami. Są to pierwsze litery kolejnych słów łacińskiego rymowanego sześciowiersza, który zawiera podstawowy wybór życiowy chrześcijanina: wybór Boga, a odrzeczenie się szatana. Nasz zakon jest starszy niż wszelkie szczegółowe kulty i nabożeństwa w Kościele i z żadnym z nich nie utożsamił przez wieki swojej duchowości, zachowując pierwotną ideę monastycyzmu: chodzi nam o życie chrześcijańskie, ale chrześcijańskie na całego; dla Boga bez reszty.
Medalika nie nosimy na wierzchu: zakonnice nie obwieszają się błyskotkami, a o naszej przynależności zakonnej i tak świadczy habit. Nie jest medalik także żadnym talizmanem i byłoby grzechem traktować go w ten sposób. Nie spodziewamy się po nim doczesnego powodzenia i szczęścia, ale używamy go jako przypomnienia tego podstawowego wyboru, który uczynił nas chrześcijankami i mniszkami.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.