Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opieką Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Musimy też oczywiście zapracować na swoje utrzymanie.

17-04-2015

1 % PAŃSTWA PODATKU NA PRACE REMONTOWE KLASZTORU

Dzięki umowie z Fundacją Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody mogą Państwo podarować nam 1 % swojego podatku składając roczne zeznanie podatkowe do US! Nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami i zajmie tylko chwilę! Wystarczy, że wypełnią Państwo trzy rubryki a urząd skarbowy przekaże 1% Państwa podatku na prace remontowe w naszym opactwie. Jak mogą to Państwo zrobić?Wypełniając deklaracje podatkowe (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38) w części dotyczącej "Wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP" proszę wpisać:

w pozycji "Nazwa OPP": Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody
w pozycji "Numer KRS": 0000195764
BARDZO WAŻNE w części "Informacje uzupełniające"
w pozycji "cel szczegółowy 1 %": Staniątki lub 006
Bez tej informacji pieniądze nie trafią do nas!!!

Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na wkłady własne wymagane przy dotacjach od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz inne i pilne prace remontowe w klasztorze.

Mogą Państwo też przekazać darowizny w formie darów i pieniędzy na "Cel kultu religijnego", które także można odliczyć od podatku.
Więcej informacji: http://www.pit.pl/darowizny-koscielne/


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.