Witamy na stronie Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Naszym celem jest wielbić Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i przez życie w siostrzanej wspólnocie. Pod opieką Matki Najświętszej usiłujemy przez miłość upodobnić się do Chrystusa, bo On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Musimy też oczywiście zapracować na swoje utrzymanie.

05-01-2018

WSPARCIE DLA OPACTWA

Drodzy Przyjaciele. Wraz z grupą osób życzliwych Opactwu w Staniątkach przygotowaliśmy projekt rewitalizacji naszego klasztoru pt. "WIRYDARZE DZIEDZICTWA BENEDYKTYŃSKIEGO".

Obecnie zbieramy fundusze na jego realizację.Przedmiotem projektu jest m. in. budowa w miejscu ruin "starej szkoły" nowego budynku, w którym zgromadzone przez nas zbiory będą przechowywane, konserwowane, badane i prezentowane odwiedzającym.

Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał na realizację projektu 7 242 470,21 zł, czyli pokrycie 70% kosztów inwestycji. Do uruchomienia tych funduszy i podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim niezbędne jest wykazanie wkładu własnego w wysokości minimum 30% kosztów, tj. 3 103 915,80 zł.

Wymaganą sumę musimy zebrać do 31.05.2018 r.

Dzięki wsparciu Darczyńców, w ostatnich tygodniach udało nam się zebrać część tej kwoty.

ZA SERCE I POMOC WSZYSTKIM DARCZYŃCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Z wyrazami czci i szacunku zapewnieniamy o serdecznej modlitwie.
Matka Stefania Polkowska OSB, Ksieni Opactwa

Dla wszystkich, którzy zechcą nas wesprzeć, przygotowaliśmy trzy różne metody przekazania darowizny.

1. PRZELEW NA KONTO BANKOWE

PKO Bank Polski I Oddział Kraków
49 1020 2892 0000 5802 0118 6170
Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek; 32-005 Niepołomice, Staniątki 299

Dla przelewów z zagranicy:
PL 49 1020 2892 0000 5802 0118 6170
Swift Code – BPKOPLPW


2. WSPARCIE POPRZEZ SERWIS WspieramDobro.pl3. WSPARCIE POPRZEZ SERWIS PayPal i karty kredytowe

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.