PODSTRONA

WIRYDARZE

Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego

Projekt inwestycyjny pt. „Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego” (VIRIDARIA HEREDITATIS BENEDICTINAE)

1. „Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego” – rewaloryzacja i adaptacja zabytkowych obiektów w Opactwie Św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach jest przykładem typowej inwestycji budowlanej i konserwatorskiej połączonej z wyposażeniem obiektów, zaaranżowaniem ekspozycji muzealnej, utworzeniem przestrzeni edukacyjno – naukowych oraz nowym zagospodarowaniem terenu objętego, wraz z zabudową, wpisem do rejestru zabytków.

2. Projekt polega na przebudowie historycznego budynku tzw. Nowej szkoły i adaptacji na muzeum klasztorne z biblioteką i z salą wielofunkcyjną dla działalności kulturalnej i edukacyjnej. W 2 lata przebudowany zostanie obiekt tzw. „Nowej/ czerwonej Szkoły” z przeznaczeniem na cele kulturalne. Planuje się, że od 2020 r. mieszkańcy i goście (ok. 6 tys. rocznie) będą mogli zwiedzać nowe muzeum, skorzystać z biblioteki z czytelnią i z archiwum. W programie przewidziano zajęcia edukacyjne, wydarzenia artystyczne i imprezy kulturalne.

3. Prace projektowe dla przygotowania inwestycji rozpoczęto w roku 2012 przy wsparciu samorządów: Województwa Małopolskiego, Powiatu Wielickiego, Gminy Niepołomice.

4. W 2018 r. inwestycja uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie: nr RPMP.06.01.01-12.0149/16-00-XVII/259 FE/18 z 27.06.2018 r.

5. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 7,2 mln zł. Wartość całej inwestycji to ponad 10 mln zł. Różnica musi być pokryta z tzw. wkładu własnego.

Zobacz wybrane wizualizacje:

Zapraszamy do kompletnej galerii nowo powstającego dzieła >>

 

WIRYDARZE RENOWACJE